top of page

Drift av

Windows Server

Studieår:
2020-2021 

Gjennomføring: Høst og vår 

Antall studiepoeng:6.0

Anbefalt forkunnskap:Erfaring med bruk av PC.

Læremateriale:I dette kurset benyttes egenutviklede ressurser, både tekstbasert, presentasjoner og video, sammen med utvalgte ressurser på internett.

Læremiljø:Nettbasert asynkron undervisning med øvinger. 

Utstyrskrav: 
PC med: 
- Windows 10 Pro eller Education 
-minimum 8 Gbyte Ram (anbefalt 16 Gbyte RAM)

Innleveringer: Et antall obligatoriske øvinger som må godkjennes for å kunne gå opp til vurdering i emnet. 

Vurderingsform: Hjemmeeksamen som består av en casebasert prosjektoppgave. 
Karakterskala: A - F, hvorav A er best og F er stryk. 

Ansvarlig: Jostein Lund 


Faglig innhold:
Installasjon av tjenermaskin med Active Directory og tilkobling av arbeidsstasjoner. Installere roller og tjenester (Roles and Features). Oppsett av brukerrettigheter, profiler, Group Policy, fjerndrifting, utskriftsmiljø, nettverk og virtualisering. 

Utstyrskrav: 
PC med: 
- Windows 10 Pro eller Education 
-minimum 8 Gbyte Ram (anbefalt 16 Gbyte RAM)Læremål:
Etter å ha gjennomført emnet skal studenten ha følgende læringsutbytte: 

KUNNSKAPER 
Studenten har: 
- har innsikt i drift av nettverk basert på Windows Server 
- kjenner til hvilke verktøy som kan brukes for administrasjon av nettverk og virtuelle maskiner 

FERDIGHETER 
Studenten kan: 
- installere Windows Server med roller og tjenester 
- opprette og konfigurere Active Directory 
- opprette brukere, grupper og tilgangskontroll 
- benytte Group Policy til å sette sikkerpolicy, installere skrivere og programvare og administrere tjenester 
- opprette og konfigurere lokale og vandrende (roaming) profiler 
- utvikle, tilpasse og implementere innloggingsscript for brukerne 
- sette opp og drifte lokale og delte skrivere 
- rulle ut operativsystemer og applikasjoner 
- opprette og administrere virtuelle maskiner og nettverk 

GENERELL KOMPETANSE 
Studenten kan: 
- perspektiv og kompetanse i å velge riktige og tilpassete driftsløsninger 
- kompetanse i å formidle driftsterminologi, både muntlig og skriftlig

 


Påmeldingsfrist: 18.08.20 / 19.01.21

bottom of page