top of page

Personvern

Det er viktig for oss at du føler deg trygg når du bruker våre nettsider, tisip.no og itfag.no. Derfor legger vi stor vekt på å beskytte ditt personvern. Denne erklæringen forklarer hvordan vi samler inn og bruker informasjon om deg, og hvordan vi ivaretar ditt personvern.

Dersom du har spørsmål knyttet til vår personvernerklæring eller håndteringen av personopplysninger, kan du kontakte oss på telefon 73523030 eller e-post info@tisip.no

Vi er behandlingsansvarlig i personopplysningslovens forstand for opplysninger som angår TISIP, TISIP fagskole, og itfag.no. Vi har postadresse TISIP, postboks 4419, 7418 Trondheim. Gjennom bruk av våre tjenester, møter med oss direkte eller nettmøte, eller søknad om utdanning, aksepterer du og gir tillatelse til at vi behandler dine personopplysninger som beskrevet i denne personvernerklæringen.

 

Stiftelsen TISIP er medlem av Uninett og er forpliktet av de etiske regler som medlemskapet innebærer. Stiftelsen benytter Internettforbindelser som er levert og overvåket av Uninett. 

Kort oversikt over behandlingen av personopplysninger

Vi respekterer din rett til personvern, og behandler dine personopplysninger i henhold til norsk personvernlovgivning. For å gjøre det enkelt å forstå hvordan vi samler inn og bruker personopplysninger starter vi med å gi deg en kort oversikt, men vi anbefaler at du setter deg inn i personvernerklæringen i sin helhet.

 

Dersom du har benyttet tjenester på tisip.no eller itfag.no, vil vi behandle dine personopplysninger for å levere tjenester til deg, og for å forbedre og videreutvikle våre nettsider. Vi behandler også personopplysninger for å kunne gi deg tilbud, anbefalinger og innhold tilpasset ditt bruksmønster, til analyse for å forstå markedstrendene og for å begrense misbruk av tjenestene på våre nettsider.

 

Personopplysninger som samles inn for disse formålene inkluderer både opplysninger du oppgir selv (navn, e-postadresse m.m.) og informasjon som samles inn gjennom bruk av nettsiden, herunder hvilken utdanning du søker plass ved og hvilke enkeltemner du søker opptak på.

Grunnleggende om behandling av personopplysninger

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson. Som eksempel kan nevnes navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.

 

Behandling av personopplysninger er enhver bruk av personopplysninger, som for eksempel innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering, eller en kombinasjon av slike bruksmåter.

 

Rollen som databehandler innebærer at vi behandler opplysninger på oppdrag fra den ansvarlige virksomheten (itfag.no).

 

Vår behandling av personopplysninger er underlagt personopplysningsloven.

Disse opplysningene samler vi inn

Vi registrer opplysninger om deg ved søknad til våre utdanninger eller søknader om å studere enkeltemner. Opplysningene samles inn i forbindelse med møter, nettmøter, kontakt per telefon, o.l. Opplysningene samles inn på følgende måter:

a) Opplasting av vitnemål, attester eller annen dokumentasjon i forbindelse med søknad om utdanning

For å kunne bli tatt opp til våre utdanninger må du etter Lov om yrkesfaglig utdanning (fagskoleloven) kunne dokumentere studiekompetanse eller realkompetanse. Det innebærer at vi må samle inn dokumentasjon på tidligere skolegang eller attester for arbeidspraksis for å vurdere om du er kvalifisert for opptak. Vitnemål og attester brukes ikke til andre formål enn dette.

b) Opplysninger du selv gir oss

Når du søker på utdanninger hos oss, ønsker å kjøpe bøker eller kurs gjør du det ved å sende e-post, chatte eller fylle ut skjemaer m.m. Du må da oppgi informasjon som lagres av oss. Disse opplysningene lagres i vår database for å yte eller sikre leveranse av utdanningen, enkeltemner, bøker eller kurs som du har bestilt, for å forbedre tjenestene våre og for å forebygge svindel.

Likeledes vil vi lagre opplysninger når du kontakter oss ved å sende e-post, eksempelvis til info@tisip.no eller direkte til en av våre ansatte. Dette kan for eksempel være e-postadresse, telefonnummer og innholdet i epostforespørsler, slik at vi kan svare på dine spørsmål.

Fakturaopplysninger som du oppgir ved kjøp av utdanninger blir lagret i vårt regnskapssystem i henhold til regnskapslovgivningen slik at disse kan kontrolleres og revideres. De brukes ikke til andre formål enn dette.

 

Kredittkort-informasjon som du oppgir ved kjøp av emner oppbevares ikke av oss, men direkte hos NETS som vi har avtale med og som ivaretar sikkerheten for slike opplysninger. NETS er selv underlagt norsk personvernlovgivning.

c) Opplysninger som samles inn gjennom bruk av nettsiden

Når du bruker vår nettside, samler vi inn informasjon om aktiviteten din, herunder hvilke sider på tisip.no og itfag.no du besøker og hvordan du bruker dem. Informasjonen deles inn i følgende kategorier:

Teknisk informasjon

Gjennom tjenerlogger og andre verktøy registrer vi informasjon om enheten din (mobil, PC etc) og tilkoblingen til våre nettsider, herunder operativsystem, nettleserversjon, IP-adresse, informasjonskapsler og unike identifikasjonsfiler. Denne informasjonen brukes ofte i anonym og aggregert statistikk. Informasjonen gjør blant annet at vi kan tilpasse visningen av nettsiden vår til den enheten du bruker, i tillegg til at vi kan analysere ulike måter som brukerne benytter nettsiden på.

Informasjon om bruk av nettsiden

Noe informasjon lagres på oppfordring fra deg, slik som når du søker plass ved en av våre utdanninger, eller enkeltemner eller gjør avtaler per telefon eller e-post. Vi bruker slik informasjon blant annet til å begrense misbruk av tjenester på nettsiden, for å forbedre tjenestene våre og for å gi deg innhold tilpasset ditt bruksmønster (eksempelvis kurs og nyheter knyttet til ditt studieønske).

FACEBOOK

Formål: Å spore adferd på nettsiden. En Facebook Pixel sporer anonymt hvem som har besøkt nettsiden og hvilke sider de har besøkt. Denne sporingen benyttes for å kunne tilby relevant markedsføring i Facebooks kanaler.

For å kunne vise deg mest mulig relevante annonser tilbyr Facebook annonsering rettet mot brukere av et nettsted. Facebook som en tredjepart kan bruke informasjonskapsler, web beacons og lignende teknologier for å samle inn eller motta informasjon fra nettstedet, og bruke denne informasjonen til å tilby statistikk og målrettede annonser. Du kan når som helst slå av informasjonskapsler i din nettleser, og du kan også sørge for at Facebook ikke viser deg annonser basert på dine nettvaner ved å melde deg ut her. Les mer om bruk av Facebook sin bruk av cookies her.

Informasjon om posisjon

Vi samler ikke inn informasjon om din posisjon

Dette bruker vi opplysningene til

Vi behandler dine personopplysninger for å gjennomføre avtalen med deg og administrere kundeforholdet, til å forbedre og videreutvikle tilknyttede tjenester, herunder tilpasse og forbedre tjenestene på nettsidene, og informere deg om nye bruksmuligheter.

 

Vi behandler også personopplysninger for å kunne gi deg tilbud og anbefalinger tilpasset ditt bruksmønster, til analyse for å forstå markedstrendene samt for å forsøke å forutsi fremtidig adferd. Du finner mer informasjon om behandlingsformålene nedenfor.

 

De opplysninger som samles inn i rollen som databehandler overføres til bestiller i det omfang som er nødvendig etter den instruks som behandlingsansvarlig har gitt. Behandlingsansvarlig er også ansvarlig for at instruksen er gitt innenfor de regler som personopplysningsloven gir og er selv pålagt å følge denne.

a) Forstå markedstrendene

Vi utarbeider statistikk som vi bruker for å forbedre og videreutvikle nettstedene våre, samt forbedre produkttilbudene og tjenestene våre. Slike analyser kan vi gjøre selv, eller ved at vi gjør uttrekk av opplysninger som et annet selskap gjør analyse på.

 

Hvis det utleveres personopplysninger til andre selskaper for analyseformål, vil dette være underlagt såkalte databehandleravtaler med krav om konfidensialitet, at opplysningene ikke brukes til andre formål og slettes etter bruk m.m.

b) Forbedre brukeropplevelsen

Vi benytter det innsamlede datagrunnlaget for å gi deg en mer brukervennlig nettside. Vi vil eksempelvis kunne følge med på om brukere med en bestemt nettleser eller mobiltelefon har problemer med visning av sidene etc, slik at vi kan forbedre grensesnittet vårt. Opplysningene som behandles for dette formålet vil normalt brukes aggregert og anonymisert.

c) Begrense misbruk

Vi benytter informasjon knyttet til brukernes aktiviteter og tekniske data for å begrense ulike former for misbruk av våre tjenester. Misbruk inkluderer blant annet svindelforsøk, «spamming», hets og sjikane, forsøk på å logge på andres brukerkontoer og for øvrig handlinger som er forbudt etter norsk lov.

Deling av informasjon

Dersom det er mistanke om at det er begått lovbrudd i forbindelse med bruk av våre tjenester, vil informasjonen kunne utleveres til offentlige myndigheter på begjæring. Vi vil ikke dele, selge, formidle eller på annen måte utlevere personopplysninger om deg på annen måte enn det som fremgår av denne personvernerklæringen. Unntaket er dersom vi er pålagt dette som følge av en bindende rettsavgjørelse eller vi har innhentet ditt samtykke.

 

I rollen som databehandler (itfag.no) vil vi kun dele de opplysninger som samles inn på vegne av behandler, og i henhold til instruks fra denne.

 

Vi vil også selv kunne benytte en databehandler som behandler personopplysninger på våre vegne i henhold til avtale som beskrevet i personopplysningsloven §15. Databehandlere som får tilgang til din personinformasjon i forbindelse med levering av tjenester til oss er underlagt taushetsplikt, og de kan ikke bruke denne informasjonen på en annen måte enn i utførelsen av tjenester for oss.

Sletting av personopplysninger

Personopplysninger vil ikke bli lagret lengre enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen. I tillegg kan du som bruker når som helst be om å slette opplysninger knyttet til deg som bruker, med mindre opplysningene er nødvendige for å levere en tjeneste som du fremdeles ønsker å ha tilgang til (eksempelvis delta i undervisning) eller det er lovpålagt å oppbevare opplysningene en viss tid (eksempelvis visse opplysninger knyttet til kjøp av tjenester i henhold til regnskapslovgivningen).

Sikring av personopplysninger

Vi har etablert rutiner og tiltak på ulike nivåer for å sikre at uvedkommende ikke får tilgang til personopplysningene dine og at all behandling av opplysningene skjer i tråd med gjeldende rett. Tiltakene inkluderer blant annet jevnlige risikovurderinger, tekniske systemer og fysiske prosedyrer for å ivareta informasjonssikkerhet og rutiner for å verifisere innsyns- og rettingsforespørsler. Du kan også ta kontakt med oss for å få vite mer om hvordan vi behandler personopplysningene dine eller for innsyn ved å kontakte vår administrasjon.

Bruk av analyseverktøy, informasjonskapsler og annen teknologi

Vi jobber kontinuerlig med brukeropplevelsen på våre nettsider. Derfor samler vi forskjellige typer informasjon fra våre brukere, slik at vi til enhver tid kan tilrettelegge for best mulig funksjonalitet. Eksempler på slik informasjon er hvilke sider som besøkes, når på døgnet besøket ble gjort og hvilke nettleser som ble brukt. Vi bruker også ulike former for teknologi for å gjenkjenne deg som bruker og for å analysere data om brukerne våre.

Teknologien brukes for at:

• det er nødvendig for at tjenestene på nettsidene skal fungere

• det er lettere for deg å bruke tjenestene

• vi skal kunne gjennomføre analyser som gjør oss i stand til å videreutvikle nettsiden vår.

 

Ved å bruke vår nettside samtykker du til at vi kan benytte slike verktøy, med mindre du deaktiverer verktøyene.

 

Informasjonskapsler Vi bruker per i dag informasjonskapsler i forbindelse med Facebook-annonsering og innlogging og for å holde oversikt over det du har lagt i handlekurven.

 

Sist oppdatert: 03-05-18

bottom of page