top of page

Azure

Dette kurset omhandler skytjenesten Azure og skal gi brukerne av kurset en grunnleggende innføring i hva Azure er og hvordan Azure kan brukes. Kurset ser også på det konseptuelle bak hva vi i dag anser som sky, samt at vi går nærmere inn på hva som er mulig gjennom skytjenester, med hovedfokus på Azure.


Læringsutbytte etter å ha gjennomført emnet 


Kunnskap 

Studenten har:

 •  Kunnskap om noen av de ulike tjenestene som blir mest brukt i Azure, deriblant Virtuelle maskiner, SQL-databaser og flere. 

 • Kunnskap om og skal kunne forklare prinsippene Privat, Public og Hybrid Cloud. 

 • Kunnskap om SaaS PaaS, IaaS og eksempler på disse. 

 • Kunnskap om fleksibilitet, muligheter og begrensninger i skytjenester. 

 • Noe kunnskap om hvilke sikkerhetsmessige og politiske utfordringer sky-tjenester kan medføre. 


Ferdigheter
Studenten kan:

 • Bruke et utvalg av tjenestene som Azure tilbyr, deriblant Virtuelle Maskiner. 

 • Konseptuelt planlegge et fungerende system som kombinerer ulike tjenester igjennom Azure 

 • Planlegge og styre kostnader i Azure 

 • Grunnleggende sammenligne fordeler og ulemper mellom forskjellige sky-leverandører. Hovedsakelig Azure, AWS, GCP. 


Generell kompetanse
Studenten kan: 

 • Begrunne og undersøke på vegne av en bedrift muligheten for skytjenester, eventuelt hvilken kombinasjon som er best tilpasset bedriften. Deretter kunne innføre noen av disse tjenestene. 

 • Kostnadsmessig begrense hvilke tjenester som er hensiktsmessig for en viss bedrift. 

 • Ta hensyn til sikkerhet og at bedrifter kan være underlagt lovgivning som setter begrensinger på sky-tjenester.


 


Påmeldingsfrist: 18.08.20 / 19.01.21

Pris: 6.000,-

Studieår:

Gjennomføring:

Studiepoeng:

Anbefalt forkunnskap:

Læremateriale:

 

 

Læremiljø:

 

Innleveringer:

 

 

Vurderingsform:

 

Karakterskala:

Ansvarlig:

2020–2021

Høst og vår

6.0

 

Erfaring med bruk av PC

Egenutviklede leksjoner på både tekst og video-form, samt et utvalg med ressurser fra Microsoft som omhandler Azure.

Nettbasert asynkron undervisning med øvinger.

 

Et antall obligatoriske øvinger som må godkjennes for å kunne gå opp til vurdering i emnet.

 

Hjemmeeksamen som består av en casebasert prosjektoppgave.  

A - F, hvorav A er best og F er stryk. 

Tor Atle Hjeltnes

bottom of page