top of page

Kanskje du er en av de heldige som kan få gratis studieplass hos oss?

TISIP Fagskole har fra Trøndelag Fylkeskommune fått tildelt støtte til 45 studieplasser for sitt NOKUT-godkjente 2-årige utdanningstilbud innen IT-drift. TISIP Fagskole fikk innvilget disse studieplassene etter å ha dokumentert næringslivets interesse i innholdet i denne utdanningen.

Tilbudet kan gjennomføres 100% nettbasert og består av 18 ulike emner på 6 studiepoeng og et avsluttende prosjekt på 12 studiepoeng.

Denne nyheten betyr at 45 kvalifiserte søkere vil få gratis studieplass på vår utdanning og dermed spare 140 000 kr i skolepenger i løpet av de 4 kommende semester. Kanskje du er en av de heldige som kan få en gratis studieplass hos oss?

Påmeldingsfrist

14. juli 2023

Studieform

Nettstudier

Studiestart

22. august 2023

Varighet

2 år

Pris

Gratis

Ordinær pris: 140.000,–

Språk

Norsk

Opptakskrav

Generell studiekompetanse, fagbrev eller realkompetanse

Studer når og hvor det passer deg

Høy kompetanse,

helt gratis

120 studiepoeng

Dokumentert

kompetanse

Studiets innhold 2023-2025
IT-fag etterutdanning

Studiets innhold

Studiet utdanner deg til å kunne ha driftsansvar i en mindre bedrift, driftsansvar sammen med andre i en større bedrift eller arbeide med IT-støtte på 1. linje og/eller 2. linje. Du får også generelle kunnskaper om andre relaterte områder innen IT slik at du kan kommunisere godt med andre IT-faglige personer. Du skal på egen hånd kunne administrere og overvåke små nettverk og mellomstore nettverk sammen med annet IT-personell. Studiet stiller ikke krav til store forkunnskaper innen IT, men vi ser i mange tilfeller at man har en fordel om man har en del kunnskap innen IT fra tidligere. I studiet lærer man en del programmering og dette finner en del studenter vanskelig. Undersøkelser blant tidligere studenter viser at de som har gjennomført studiet med gode resultater har meget gode muligheter i arbeidsmarkedet for å få relevante IT-jobber.

Fokusområder

våre emne

De 19 emnene som inngår i studiet, skal utdanne deg til å kunne gå rett i arbeid. TISIP Fagskole benytter flere samarbeidspartnere og referansebedrifter for å sikre at utdanningen til enhver tid er yrkesrelevant. Utdanningen har 4 overordnede fokusområder som til sammen gir deg attraktiv kompetanse i arbeidsmarkedet.

IT-introduksjon

Generell grunnleggende IT-forståelse

IT-drift

Tradisjonell driftskunnskap, men også mye fokus på dagens/morgendagens driftsløsninger med virtualisering, skytjenester, infrastructure as code, Azure, med mer.

IT-sikkerhet

Fokus på sikkerhet som et viktig kompetanseområde innen driftsfaget.

Programmering
og prosjekt

Vi har valgt å ta med en del programmeringsemner i studiet, da dette øker din anvendbarhet og gjør deg til en mer ettertraktet kandidat for ulike jobber innen IT.

Våre emner

Emnebeskrivelser kan du lese her 

Gjennomføring av studiet

Studiet har oppstart 22. august 2023 og du vil være ferdig utdannet vår/sommer 2025. Hele utdanningen er nettbasert, og følgende undervisningsformer og arbeidsmetoder vil bli benyttet:

 

 • Studiene er i hovedsak individuelle og gjennomføres som selvstudium.

 • Nettbasert undervisning, i form av skriftlige leksjoner og produserte videoer.

 • Det legges hver uke ut leksjoner (lærestoff) med tilhørende oppgaver gjennom læringsplattformen itslearning. Leksjonene er skrevet av de fagekspertene som underviser i emnene og kan bestå av teoretisk gjennomgang og/eller videoer. Det vil i enkelte emner også være lærebøker som studentene selv må kjøpe.
   

 • Det er øvingsoppgaver knyttet til hver leksjon. På øvingsoppgavene får studenten tilbakemelding. Dette kan være i form av skriftlig tilbakemelding, løsningsforslag eller automatisk godkjenning (på flervalgsoppgaver). Dette vil variere ut ifra hva som er leksjonens tema.

 • For å løse øvingsoppgavene får studentene tilgang til eventuelle verktøy eller tjenester som er nødvendig for å løse oppgaven.

 • Eksamen i de fleste emner er nettbasert hjemmeeksamen med en varighet på 3 til 4 timer. Noen av emnene kan ha prosjektinnlevering som gir grunnlag for karakter.
   

 • Vi bruker læringsstøttesystemet til itslearning. Se video  for å få bedre inntrykk av hvordan man studerer hos oss.

 • Vi har noen fysiske samlinger i Trondheim i løpet av studiet, men disse er det frivillig å delta på.

 • Hele utdanningen gjennomføres på nett og krever selvdisiplin, jevn arbeidsinnsats, motivasjon og interesse for IT.

 • Utdanningen er i hovedsak lagt opp til å være asynkron, men mange studenter kommuniserer tett og samarbeider via ulike kommunikasjonskanaler.

 

Du må ha pålitelig tilgang til Internett. Du må ha en PC av nyere dato med 16 GB internminne (RAM) og med operativsystemet Windows 10/11 (edu eller pro).

woman-hands-tech-developer-laptop.jpg
Jobber på bærbar PC

Hvem kan søke om en gratis studieplass hos oss?

 • Du som ønsker deg utdanning og jobb innen IT-drift.

 • Du som er klar for å studere i 2 år på heltid via nett, anslått til cirka 35 timer per uke.

 • Du som har generell studiekompetanse, fagbrev eller realkompetanse. Har du utenlandsk utdanning/realkompetanse må du dokumenterer norskkunnskaper muntlig og skriftlig, minst på nivå B2.

 • Du som er førstegangssøker, trenger omskolering, ønsker en yrkesrettet høyere IT-utdanning, er arbeidsledig eller permittert.

Hvordan søke om gratis studieplass?

Om du er sikker på at du ønsker å søke på en av våre 45 gratis studieplasser så fyller du ut skjemaet lenger ned på siden. I skjemaet må du fylle inn alle felter for at søknaden skal bli behandlet. Når vi har mottatt din søknad, med all informasjon vi har etterspurt, kan du bli kontaktet for en samtale/intervju.

Frist for å søke i 1. runde er satt til onsdag 14. juni​ 

Fagskolen bruker løpende opptak. Det er lurt å søke så fort som mulig om du vil øke muligheten for å få en studieplass. Du vil innen fredag 14. juli få endelig bekreftelse (epost) på om du har fått en av våre gratis studieplasser. Om du får tilbud om studieplass må formell dokumentasjon på tidligere utdanning ettersendes. Det samme gjelder dokumentasjon på tilfredsstillende språkkunnskaper i norsk, for de dette gjelder.

Studiet er godkjent av NOKUT og Lånekassen. De som får tildelt en gratis studieplass kan søke Lånekassen om vanlig studielån og stipend. De som ikke får gratis studieplass, kan søke om plass og selv betale for studiet. De som betaler selv for studiet vil få låne inntil 69.500 kr pr år hos Lånekassen, nesten nok til å dekke studieavgiften på 35.000 kr per semester, forutsatt at søknaden innvilges.

 

Hvis du trenger mer informasjon før du søker kan du gå inn på våre nettsider eller ringe tlf 90551702

Påmelding

Søknadsskjema

Arbeidsmarkedsstatus:
Oppgi på hvilken måte du oppfyller utdanningens opptakskrav:
Har du tid, motivasjon og kapasitet til å jobbe mer enn 35 timer hver uke de neste 4 semestreneatopping?

Takk for din søknad!

Lurer du på noe?
Ta kontakt – jeg hjelper deg gjerne!

Tor Atle Hjeltnes 

info@itfag.no

905 51 702

Tor%20Hjeltnes_edited.jpg

Tisip fagskole | 7491 Trondheim | 

T: 735 230 30 | E-post: info@itfag.no

Godkjent av :    NOKUT

Lånekassen_logo_Negativ_Endelig_versjo
 • Facebook - Hvit Circle
bottom of page