Påmeldingen er avsluttet pga stor pågang.

Kanskje du er en av de heldige som kan få gratis studieplass hos oss?

TISIP Fagskole har fra Trøndelag Fylkeskommune fått tildelt støtte til 30 studieplasser for sitt NOKUTgodkjente 2-årige utdanningstilbud innen IT-drift. TISIP Fagskole fikk innvilget disse studieplassene etter å ha dokumentert næringslivets interesse i innholdet i denne utdanningen.

 

Tilbudet er 100% nettbasert og består av 18 ulike emner på 6 studiepoeng og et avsluttende prosjekt på 12 studiepoeng.

 

Denne gladnyheten betyr at 30 kvalifiserte søkere vil få gratis studieplass på vår utdanning og dermed spare 120 000 kr i skolepenger i løpet av de 4 kommende semester. Kanskje du er en av de heldige som kan få en gratis studieplass hos oss?

Påmeldingsfrist

9. juli 2021

Studieform

Nettstudier

Studiestart

24. august 2021

Varighet

2 år

Pris

Gratis

Ordinær pris: 120.000,–

Språk

Norsk

Opptakskrav

Generell studiekompetanse, fagbrev eller realkompetanse

Studer når og hvor det passer deg

Høy kompetanse,

helt gratis

120 studiepoeng

Dokumentert

kompetanse

 
IT fag nettstudier

Studiets innhold

Studiet utdanner deg til å kunne ha driftsansvar i en mindre bedrift, driftsansvar sammen med andre i en større bedrift eller arbeide med IT-støtte på 1. linje og/eller 2.linje. Du får også generelle kunnskaper om andre relaterte områder innen IT slik at du kan kommunisere godt med andre IT-faglige personer. Du skal på egen hånd kunne administrere og overvåke små nettverk og mellomstore nettverk sammen med annet IT-personell. Studiet krever ikke store forkunnskaper innen IT, men du må være lærevillig og motivert for å lykkes.

Fokusområder

De 19 emnene som inngår i studiet, skal utdanne deg til å kunne gå rett i arbeid. Utdanningen har 4 overordnede fokusområder som til sammen gir deg attraktiv kompetanse i arbeidsmarkedet:

IT-introduksjon

Generell grunnleggende IT-forståelse

IT-drift

Tradisjonell driftskunnskap men også mye fokus på dagens/morgendagens driftsløsninger med virtualisering, skytjenester, infrastructure as code, Azure, med mer.

IT-sikkerhet

- Fokus på sikkerhet som et viktig kompetanseområde innen driftsfaget.

Programmering
og prosjekt

Vi har valgt å ta med en del programmeringsemner i studiet, da dette øker din anvendbarhet og gjør deg til en mer ettertraktet kandidat for ulike jobber innen IT.

 

Våre emner

Emnebeskrivelser på våre 19 emner kan du lese her 

Gjennomføring av studiet

Studiet har oppstart 24. august 2021 og du vil være ferdig utdannet vår/sommer 2023. Hele utdanningen er nettbasert, og følgene undervisningsformer og arbeidsmetoder vil bli benyttet:

 

 • Studiene er i hovedsak individuelle og gjennomføres som selvstudium.

 • Nettbasert undervisning, i form av skriftlige leksjoner og produserte videoer.

 • Det legges hver uke ut leksjoner (lærestoff) med tilhørende oppgaver gjennom læringsplattformen itslearning. Leksjonene er skrevet av de fagekspertene som underviser i emnene og kan bestå av teoretisk gjennomgang og/eller videoer. Det vil i enkelte emner også være lærebøker som studentene selv må kjøpe.
   

 • Det er øvingsoppgaver knyttet til hver leksjon. På øvingsoppgavene får studenten tilbakemelding. Dette kan være i form av skriftlig tilbakemelding, løsningsforslag eller automatisk godkjenning (på flervalgsoppgaver). Dette vil variere ut ifra hva som er leksjonens tema.

 • For å løse øvingsoppgavene får studentene tilgang til eventuelle verktøy eller tjenester som er nødvendig for å løse oppgaven.

 • Eksamen i de fleste emner er nettbasert hjemmeeksamen med en varighet på 3 til 4 timer. Noen av emnene kan ha prosjektinnlevering som gir grunnlag for karakter.
   

 • Vi bruker læringsstøttesystemet til itslearning. Se video  for å få bedre inntrykk av hvordan man studerer hos oss.

Du må ha en pålitelig tilgang til Internet og en PC av nyere dato med (helst) 16 GB internminne (RAM) og med operativsystemet Windows 10 (edu eller pro). Vi kan være behjelpelig slik at du kan oppdatere din PC fra Windows 10 home (mange har dette), til en testversjon av Windows 10 edu, om du har behov for det.

woman-hands-tech-developer-laptop.jpg
Jobber på bærbar PC

Hvem kan søke om en gratis studieplass hos oss?

 • Du som ønsker deg utdanning og jobb innen IT-drift.

 • Du som er klar for å studere i 2 år på heltid via nett, anslått til cirka 35 timer per uke.

 • Du som har generell studiekompetanse, fagbrev eller realkompetanse.

 • Du som har norskkunnskaper muntlig og skriftlig, minst på nivå B2. Gjelder de som ikke har norsk som morsmål, eller har fullført videregående opplæring på norsk.

 • Du som er arbeidsledig, permittert, trenger omskolering eller ønsker en yrkesrettet høyere IT-utdanning.

 

Hvordan søke om gratis studieplass?

Om du er sikker på at du ønsker å søke på en av våre 30 gratis studieplasser så fyller du inn all etterspurt informasjon i skjemaet under og trykker på søk nå. Når vi har mottatt din søknad med etterspurt informasjon, kan du bli kontaktet av oss som en del av opptaksprosessen.

Vi har lagt opp til at de som får studieplass vil få en bekreftelse på dette senest innen 30. juli. De utvalgte som får tilbud om studieplass må sende dokumentasjon på at de oppfyller studiets opptakskrav. Frist for å søke i 1. runde er satt til fredag 9. juli.

Hvis du trenger mer informasjon før du søker kan du gå inn på våre nettsider eller ringe tlf 90551702

Søknadsskjema

Arbeidsmarkedsstatus:
Oppgi på hvilken måte du oppfyller utdanningens opptakskrav:
Har du tid, motivasjon og kapasitet til å jobbe mer enn 30 timer hver uke de neste 4 semestreneatopping:

Takk for din søknad!

Studiet er godkjent av NOKUT og Lånekassen. De som får tildelt en gratis studieplass kan søke Lånekassen om vanlig studielån og stipend. De som ikke får gratis studieplass kan betale for studiet. De som betaler selv for studiet vil få låne et større beløp hos Lånekassen, nok til å dekke studieavgiften på 30 000kr per semester.

Lurer du på noe?
Ta kontakt – jeg hjelper deg gjerne!

Tor Atle Hjeltnes 

info@itfag.no

905 51 702

Tor%20Hjeltnes_edited.jpg

Tisip fagskole | 7491 Trondheim | 

T: 735 230 30 | E-post: info@itfag.no

Godkjent av :    NOKUT

Lånekassen_logo_Negativ_Endelig_versjo
 • Facebook - Hvit Circle