Tilbudet er nå fullbooket

Få gratis nettkurs med studiepoeng
i sommer

Nå tilbyr vi 180 studieplasser innen 3 ulike emner.

1/2

Digitalisering, sikkerhet og infrastruktur

Øk din kompetanse innen ett eller flere av fagområdene IT og Digitalisering, Digital sikkerhet eller Datakommunikasjon og infrastruktur. Etter avlagt og bestått eksamen vil du få dokumentasjon i form av kursbevis eller karakterutskrift.
TISIP fagskole har fått tilslag på en søknad slik at vi kan tilby 180 gratis studieplasser, fordelt på
3 ulike emner, som sommerkurs i 2021.

 

Oppstart av kursene er allerede 15. juni med eksamen i slutten av august 2021. Tilskuddet kommer fra DIKU. Tilbudets målgruppe er nyutdannede, unge uten mye jobberfaring som står helt eller delvis utenfor arbeidslivet, og arbeidsledige og permitterte. Er du permittert eller arbeidsledig når du søker om gratis studieplass, er greit om du får jobb, eller går tilbake til jobb, mens du gjennomfører kurset.

Tilbudet består av 3 ulike emner som er et 100% nettbasert. Man kan søke om å gratis studieplass på ett, to eller tre emner. Hvert emne er på 6 studiepoeng. Hvert av de tre emnene avsluttes med en skriftlig 4-timers nettbasert hjemmeeksamen. Om du får studieplass vil din deltakelse på dette tilbudet ikke påvirke eventuell støtte fra NAV/Staten, da det er gjort et unntak for dette, grunnet Corona-utbruddet.

Påmeldingsfrist

12. juni 2021

Studieform

Nettstudier

Studiestart

15. juni 2021

Varighet

ca. 2 måneder

Pris

Gratis

Språk

Norsk

Opptakskrav

Generell studiekompetanse, fagbrev eller realkompetanse

Starter. 15 juni. 

Eksamen i august.

Høy kompetanse,

helt gratis

6 studiepoeng

Dokumentert

kompetanse

pexels-andrea-piacquadio-3799115.jpg

Målgruppen for dette tilbudet

Målgruppen er de som har behov for økt grunnleggende digital kompetanse, kompetanse innen digital sikkerhet og kunnskap innen datakommunikasjon og infrastruktur.

Vår påstand er at de fleste av oss som skal jobbe i dagens samfunn har behov for større eller mindre deler av denne kompetansen. Dette kan dreie seg om alt fra lederen, oljearbeideren, den hotellansatte eller nyutdannede innenfor ulike fagområder.

De som kan søke om en gratis studieplass på sommerens tilbud er nyutdannede, unge uten mye jobberfaring som står helt eller delvis utenfor arbeidslivet, og arbeidsledige og permitterte.

 

Du kan søke om å ta inntil tre emner. Alle emner inngår også i vår 2-årige utdanning i IT-drift. Vil du studere videre på deltid eller fulltid fra høsten så vil de emnene du eventuelt gjennomfører bli godskrevet i den 2-årige utdanningen.
Les mer om vårt 2-årige tilbud: her

 
 

Hva lærer du i dette kurstilbudet?

Kurstilbudet består av til sammen 3 emner som hver er på 6 studiepoeng. Du kan selv velge å søke om gratis plass på ett, to eller tre emner. Arbeidsmengden for å gjennomføre ett emne tilsvarer cirka 20 fulle arbeidsdager.

 Les om våre emnene 

Gjennomføring av emner

Emnene er 100% nettbasert og kan gjennomføres når du selv har tid og mulighet i tidsrommet fra 15. juni og fram til eksamen. Du kan jobbe på dagtid eller kveldstid, på hverdag eller helg.

 

Når du er påmeldt, og har fått bekreftet at du har fått studieplass, vil du få tilgang til vårt læringsstøttesystem (senest 15. juni).
I læringsstøttesystemet vil du få tilgang til lærestoffet og kan styre framdriften selv. Hver av de 12 modulene inneholder lærestoff, hovedsakelig på norsk, (tekst og video) og en øvingsoppgave i hvert tema.

Du må besvare 8 av 12 øvingsoppgaver for å kunne avlegge eksamen, på nett hjemmefra. Arbeidsmengden totalt for hvert av emnene med 6 studiepoeng er anslått til cirka 20 arbeidsdager. Ikke meld deg på om du ikke har tid og kapasitet til å gjennomføre. Dette gjelder også om du søker om gratis plass på mer enn ett emne.

pexels-vlada-karpovich-4050312.jpg

Opptakskrav

For å kunne søke om en studieplass, ta eksamen og få studiepoeng må du oppfylle følgende opptakskrav:

 • Ha generell studiekompetanse, fagbrev eller realkompetanse

 • Ha gode kunnskaper i norsk, både muntlig og skriftlig (minst nivå B2)

 • Være arbeidsledig eller permittert, eller være i kategorien nyutdannede, unge uten mye jobberfaring som står helt eller delvis utenfor arbeidslivet

Du kan lese mer om generelle opptakskrav ved å følge denne lenken:

https://www.samordnaopptak.no/info/opptak/opptak-fsu/index.html

 

Søke om studieplass

Vi kan tilby 180 gratis plasser fordelt ulikt på de 3 emnene tilbudet består av. Vi praktiserer «først til mølla» prinsippet blant de som er kvalifisert og har levert inn all etterspurt informasjon i epost. Skulle du være en av de heldige som får plass, vil du få informasjon om dette, på epost, senest 1 uke etter at du har søkt om studieplass. Har du ikke hørt fra oss i løpet av 1 uke etter at søknaden er sendt så er du ikke blant de heldige som har fått en gratis plass. Om du blir tildelt en plass så er det viktig at du faktisk fullfører emnet.

 

For å søke om en av de 180 gratis studieplassene sender du en epost til info@itfag.no med informasjonen vi etterspør under: (Søknader som mangler informasjon vil ikke bli vurdert!)

 1. Fornavn:

 2. Etternavn:

 3. Fødselsdato:

 4. Telefon:

 5. E-post: 

 6. Adresse:

 7. Oppgi hjemstedsfylke:

 8. Oppgi om du har generell studiekompetanse, fagbrev eller realkompetanse:

 9. Oppgi hvilket emne, eller hvilke av emnene, du søker på i prioritert rekkefølge:

Alternativ 1:

Oppgi om du er arbeidsledig eller permittert:

Oppgi siste arbeidsgiver:

 

Alternativ 2:

Oppgi om du er i kategorien nyutdannede, unge uten mye jobberfaring som står helt eller delvis utenfor arbeidslivet:

Oppgi siste skoleplass eller arbeidsgiver:


 

Om du skal bruke tidligere utenlandsk utdanning som opptaksgrunnlag må du bekrefte at du har norsk muntlig og skriftlig minst på nivå B2:

Om du blir tildelt en gratis studieplass så må du ettersende dokumentasjon på at du oppfyller opptakskrav og eventuell dokumentasjon på norskkunnskaper. Du vil motta en egen epost som etterspør denne dokumentasjonen.

Send inn din søknad til: info@itfag.no

Lurer du på noe?
Ta kontakt – jeg hjelper deg gjerne!

Tor Atle Hjeltnes 

info@itfag.no

905 51 702

Tor%20Hjeltnes_edited.jpg

Tisip fagskole | 7491 Trondheim | 

T: 735 230 30 | E-post: info@itfag.no

Godkjent av :

Lånekassen_logo_Negativ_Endelig_versjo
 • Facebook - Hvit Circle