Nå tilbyr vi 55 studieplasser i grunnleggende IT og digitalisering til 0,–

1/1

Øk din kompetanse innen IT og digitalisering 

Etter avlagt og bestått eksamen vil du få dokumentasjon i form av kursbevis eller karakterutskrift. TISIP fagskole har fått tilslag på en søknad slik at vi kan tilby 55 gratis studieplasser i vårsemesteret 2021.


Oppstart er 26 .januar med eksamen i mai 2021. Tilskuddet kommer fra DIKU og Trøndelag fylkeskommune. Disse 55 gratis studieplasser er forbeholdt de som er permitterte og arbeidsledige. Du må være permittert eller arbeidsledig når du søker om gratis studieplass, men det er greit om du får jobb eller går tilbake til jobb i løpet av våren mens du gjennomfører kurset.

Tilbudet er et 100% nettbasert emne på 6 studiepoeng. Oppstarten er 26. januar og kurset avsluttes med skriftlig 4-timers nettbasert hjemmeeksamen i begynnelsen av mai. Om du får studieplass vil din deltakelse på dette tilbudet ikke påvirke støtte fra NAV/Staten, da det er gjort et unntak for dette fram til 1. juli 2021 grunnet Corona-utbruddet.

Påmeldingsfrist

Senest 5. januar 2020

Studieform

Nettstudier

Studiestart

26. januar 2021

Varighet

4 måneder

Pris

Gratis

Språk

Norsk

Opptakskrav

Generell studiekompetanse, fagbrev eller realkompetanse

Studer når og hvor det passer deg

Høy kompetanse,

helt gratis

6 studiepoeng

Dokumentert

kompetanse

IT utdanning

Målgruppen for dette emnet

Alle som har behov for økt grunnleggende digital kompetanse og generell forståelse av grunnleggende tema innen IT. Vår påstand er at de fleste av oss som skal jobbe i dagens samfunn har behov for denne kompetansen. Dette kan dreie seg om alt fra lederen, oljearbeideren eller den hotellansatte.

 

Tilbudet er for arbeidsledige og permitterte. Dette emnet, som du nå kan ta gratis, inngår også i vår 2-årige utdanning i IT-drift. Vil du studere videre på deltid eller fulltid fra høsten så vil dette emnet bli godskrevet i den 2-årige utdanningen. Les mer om vårt 2-årige tilbud her

 
 

Hva lærer du i dette emnet?

Emnet ble oppdatert våren 2020 og inneholder 12 moduler som dekker 12 ulike tema. Dette er tema som alle er relevante i de fleste private og offentlige virksomheter, uavhengig av om man jobber med IT eller ikke. Hvert tema gir grunnleggende kunnskap som er en fordel i de fleste yrker.

LÆRINGSMODULER

TEMA

Modul 1

Digitalisering

Modul 2

Datamaskinens oppbygging og virkemåte

Modul 3

Operativsystemer

Modul 4

Datakommunikasjon

Modul 5

Datasikkerhet

Modul 6

Digital samhandling

Modul 7

Skybaserte kontorstøttesystemer

Modul 8

Skytjenester og virtualisering (Azure)

Modul 9

Digitale innkjøpsprosesser

Modul 10

Standarder og lisenser

Modul 11

Universell utforming av digitale løsninger

Modul 12

Personvern (GDPR)

Gjennomføring av emnet

Emnet er 100% nettbasert og kan gjennomføres når du selv har tid og mulighet i tidsrommet fra 26. januar og fram til eksamen i mai. Du kan jobbe på dagtid eller kveldstid, på hverdag eller helg. Når du er påmeldt, og har fått bekreftet at du har fått studieplass, vil du få tilgang til vårt læringsstøttesystem (senest 25. januar).

 

I læringsstøttesystemet vil du få tilgang til lærestoffet og kan styre framdriften selv. Hver av de 12 modulene inneholder lærestoff, hovedsakelig på norsk, (tekst og video) og en øvingsoppgave i hvert tema.

 

Du må besvare 8 av 12 øvingsoppgaver for å kunne avlegge eksamen, på nett hjemmefra. Arbeidsmengden totalt for hele dette emnet med 6 studiepoeng er anslått til cirka 15 arbeidsdager.

woman-hands-tech-developer-laptop.jpg

Opptakskrav

For å kunne søke om en studieplass, ta eksamen og få studiepoeng må du oppfylle følgende opptakskrav:

 • Ha generell studiekompetanse, fagbrev eller realkompetanse

 • Ha gode kunnskaper i norsk, både muntlig og skriftlig (minst nivå B2)

 • Være arbeidsledig eller permittert

Du kan lese mer om opptakskrav ved å følge denne lenken:
https://www.samordnaopptak.no/info/opptak/opptak-fsu/index.html

 

Søke om studieplass

Vi kan tilby 55 gratis plasser og praktiserer «først til mølla» prinsippet blant de som er kvalifisert. Skulle du være en av de heldige som får plass, vil du få informasjon om dette, på e-post, senest 1 uke etter at du har søkt om studieplass. Har du ikke hørt fra oss i løpet av 1 uke etter at søknaden er sendt så er du ikke blant de heldige som har fått en gratis plass. Om du blir tildelt en plass så er det viktig at du faktisk fullfører emnet.

 

For å søke om en av de 55 gratis studieplassene sender du en e-post til info@itfag.no med informasjonen vi etterspør under: (Søknader som mangler informasjon vil ikke bli vurdert!)

For at e-posten skal bli behandlet som en søknad må den inneholde det vi har listet opp under:

Alle punktene under skal også være med i eposten.

 1. Fornavn:

 2. Etternavn:

 3. Fødselsdato:

 4. Arbeidsledig eller permittert:

 5. Siste arbeidsgiver:

 6. Oppgi om du har generell studiekompetanse, fagbrev eller realkompetanse:

 7. Om du skal bruke tidligere utenlandsk utdanning som opptaksgrunnlag må du bekrefte at du har norsk muntlig og skriftlig minst på nivå B2.

Om du blir tildelt en gratis studieplass så må du ettersende dokumentasjon på at du oppfyller opptakskrav og eventuell dokumentasjon på norskkunnskaper. Du vil motta en egen e-post som etterspør denne dokumentasjonen.

Send inn din søknad til: info@itfag.no

Lurer du på noe?
Ta kontakt – jeg hjelper deg gjerne!

Tor Atle Hjeltnes 

info@itfag.no

905 51 702

Tor%20Hjeltnes_edited.jpg

Tisip fagskole | 7491 Trondheim | 

T: 735 230 30 | E-post: info@itfag.no

Godkjent av :

Lånekassen_logo_Negativ_Endelig_versjo
 • Facebook - Hvit Circle