Hva lærer du i dette kurstilbudet?

Kurstilbudet består av til sammen 3 emner som hver er på 6 studiepoeng. Du kan selv velge å søke om gratis plass på ett, to eller tre emner. Arbeidsmengden for å gjennomføre ett emne tilsvarer cirka 20 fulle arbeidsdager.

 

 EMNE 1 
Grunnleggende IT og digitalisering
DRI901

Emnet består av 12 moduler som dekker 12 ulike tema. Dette er tema som alle er relevante i de fleste private og offentlige virksomheter, uavhengig av om man jobber med IT eller ikke. Hvert tema gir grunnleggende kunnskap som er en fordel i de fleste yrker.

LÆRINGSMODULER

TEMA

Modul 1

Digitalisering

Modul 2

Datamaskinens oppbygging og virkemåte

Modul 3

Operativsystemer

Modul 4

Datakommunikasjon

Modul 5

Datasikkerhet

Modul 6

Digital samhandling

Modul 7

Skybaserte kontorstøttesystemer

Modul 8

Skytjenester og virtualisering (Azure)

Modul 9

Digitale innkjøpsprosesser

Modul 10

Standarder og lisenser

Modul 11

Universell utforming av digitale løsninger

Modul 12

Personvern (GDPR)

 

 EMNE 2 
Datakommunikasjon og infrastruktur
- DRI902

Emnet består av 12 moduler som dekker 12 ulike tema. Emnet inneholder OSI-modellen som en forklaringsmodell til datakommunikasjon. Emnet gir en oversikt over ulike lag i OSI-modellen med tilhørende eksempler på protokoller. Emnet ser på hva kreves for å koble en pc til et nettverk, nettverkskonfigurasjon, ulike typer infrastruktur, tilkoblinger til Internett. Emnet fokuserer også på ulike typer enheter som kan kobles til Internett og en del sikkerhetsaspekter i tilknytning til datakommunikasjon og infrastruktur.

LÆRINGSMODULER

TEMA

Modul 1

Introduksjon og grunnleggende prinsipper

Modul 2

Installasjon og bruk av Wireshark

Modul 3

Anvendelser av Internett og Applikasjonslaget

Modul 4

Oppgaver på Transportlaget

Modul 5

TCP- og UDP-protokollene

Modul 6

Oppgaver på Nettverkslaget og IP-adresser

Modul 7

IP-protokollen og ruting

Modul 8

Oppgaver på Lenkelaget (Lag 2 i OSI-modellen)

Modul 9

Oppgaver på det fysiske laget

Modul 10

Lokalnettverk (Anvendelse av teorigrunnlaget)

Modul 11

Nettverk i praksis (Anvendelse av teoristoffet)

Modul 12

Sikkerhet og datakommunikasjon

 

 EMNE 3 
Digital sikkerhet
- DRI903

Emnet består av 12 moduler som dekker 12 ulike tema. Emnet gir introduksjon til hva digital sikkerhet er, viktige begreper og mål for sikkerhet. Emnet belyser ulike tema innenfor feltet for å gi breddekunnskap og oversikt. Det er tre hovedområder som emnet adresserer. Den første går på forståelse for mekanismer og rammer som en må ta med seg i sikkerhetsarbeidet: sikkerhetskultur i arbeidslivet, digital etikk, personvern og lovverk er viktige områder å ha med seg når en jobber med digital sikkerhet. Emnet går også inn på tekniske aspekter, som adgangskontroll, sårbarheter og trusler, programvaresikkerhet, overvåking og deteksjon. Når en har god forståelse for både rammene rundt sikkerhet og tekniske forhold, kan en gjøre en god risikovurdering og ha forutsetninger for å håndtere hendelser som har oppstått

LÆRINGSMODULER

TEMA

Modul 1

Introduksjon til digital sikkerhet

Modul 2

Sikkerhetskultur

Modul 3

Digital etikk

Modul 4

Autentisering

Modul 5

Personvern og ID-tyveri

Modul 6

Lover og ansvar

Modul 7

Sårbarheter i IKT-systemer

Modul 8

Trusler og etterretning

Modul 9

Risikovurdering

Modul 10

Sikkerhetsbransjen

Modul 11

Om programvaresikkerhet

Modul 12

Om sikkerhetsovervåkning og deteksjon

Tisip fagskole | 7491 Trondheim | 

T: 735 230 30 | E-post: info@itfag.no

Godkjent av :

Lånekassen_logo_Negativ_Endelig_versjo
  • Facebook - Hvit Circle